Gwarancja

Gwarancja

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Nasi lekarze gwarantują jakość wykonywanych zabiegów z dziedziny stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki, stomatologii estetycznej, wszczepianiu implantów. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi na temat wykonanego zabiegu, możesz bez skrupułów pytać o wszystko Twojego stomatologa. My nie dopuszczamy do żadnych niedomówień! Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest bezpłatne badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy w naszym centrum stomatologii.

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia.

 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta.

 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

 uszkodzenia powstałe w wyniku

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej

 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,

 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych

 • nieszczęśliwych wypadków

 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cyklostatykami)

 • wypełnienia – 1 rok

 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) – 1 rok

 • protezy częściowe i całkowite – 1 rok